معنی و ترجمه کلمه covered space به فارسی covered space یعنی چه

covered space


فضاى سر پوشيده
علوم نظامى : فضاى پوشيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها