معنی و ترجمه کلمه cow به فارسی cow یعنی چه

cow


گاوماده ،ماده گاو،ترساندن ،تضعيف روحيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها