معنی و ترجمه کلمه cowslip به فارسی cowslip یعنی چه

cowslip


(گ.ش ).نوعى پامچال ،گل خرغوس

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها