معنی و ترجمه کلمه cowslip به فارسی cowslip یعنی چه

cowslip


(گ.ش ).نوعى پامچال ،گل خرغوس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها