معنی و ترجمه کلمه crab به فارسی crab یعنی چه

crab


به پهلو حرکت کردن ،برج سرطان ،خرچنگ گرفتن ،(امر ).جرزدن ،عصبانى کردن ،عصبانى شدن ،باعث تحريک وعصبانيت شدن ،ادم ترشرو،کج خلق
علوم هوايى : پرواز با بالهاى افقى همراه با اندکى انحراف سمتى در اثر بادهاى جانبى
علوم نظامى : حرکت جانبى ن او
علوم دريايى : حرکت جانبى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها