معنی و ترجمه کلمه crack-brained به فارسی crack-brained یعنی چه

crack-brained


خشک مغز،ديوانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها