معنی و ترجمه کلمه cracking به فارسی cracking یعنی چه

cracking


شکافتگى ،تجزيه( مواد ئيدروکربورى)،(تصفيه نفت )شکستن هيدروکربورهاى متشکله نفت خام و تبديل ان به هيدروکربورهاى سبکتر
علوم مهندسى : کراکينگ
عمران : ترک خوردگى
معمارى : تجزيه
شيمى : کراکينگ
علوم هوايى : و ارد کردن گرما و معمولا فشار براى شکستن هيدروکربنهاى کمپلکس گاه درحضور کاتاليزور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها