معنی و ترجمه کلمه craft revolving fund به فارسی craft revolving fund یعنی چه

craft revolving fund


علوم نظامى : حساب اعتبار مربوط به اماد هنرهاى دستى اعتبار خريد وسايل صنايع دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها