معنی و ترجمه کلمه crank throw به فارسی crank throw یعنی چه

crank throw


علوم مهندسى : بازوها و پين ميل لنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها