معنی و ترجمه کلمه crash conversion به فارسی crash conversion یعنی چه

crash conversion


کامپيوتر : تبديل يک سيستم به سيستم ديگر به وسيله به پايان بردن عمليات سيستم قديمى به هنگام اجرا شدن سيستم جديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها