معنی و ترجمه کلمه crate به فارسی crate یعنی چه

crate


صندوق بزرگ چوبى ،صندوقى که چينى يا شيشه دران ميگذارند،صندوقه ،درجعبه گذاردن ،جعبه بندى(چينى الات)
بازرگانى : صندوق مشبک ،صندوقى که جهت بسته بندى ماشين الات بکاربرده مى شود و معمولا مسبک است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها