معنی و ترجمه کلمه crawl effect به فارسی crawl effect یعنی چه

crawl effect


علوم مهندسى : اثر خزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها