معنی و ترجمه کلمه crawl trench به فارسی crawl trench یعنی چه

crawl trench


علوم مهندسى : خطوط رابط سنگرها
علوم نظامى : خطوط رابط سنگرها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها