معنی و ترجمه کلمه crawling peg به فارسی crawling peg یعنی چه

crawling peg


سياست نرخ ارز نااستوار
بازرگانى : تغييرات جزئى در نرخ ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها