معنی و ترجمه کلمه crazing به فارسی crazing یعنی چه

crazing


پوستمارى کردن ،خردشدگى
معمارى : موزائيک کردن
شيمى : ترک بردارى سطحى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها