معنی و ترجمه کلمه credentials به فارسی credentials یعنی چه

credentials


اعتبارنامه
قانون ـ فقه : استوارنامه ،letter)s( of credence
بازرگانى : اعتبار نامه ،استوارنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها