معنی و ترجمه کلمه credit rationing به فارسی credit rationing یعنی چه

credit rationing


بازرگانى : جيره بندى اعتبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها