معنی و ترجمه کلمه credulousness به فارسی credulousness یعنی چه

credulousness


زودباورى ،ساده لوحى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها