معنی و ترجمه کلمه creep limit به فارسی creep limit یعنی چه

creep limit


حد انبساط دائمى
علوم مهندسى : حد خزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها