معنی و ترجمه کلمه cress به فارسی cress یعنی چه

cress


(گ.ش ).شاهى ،تره تيزک ،رشاد،رازيانه ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها