معنی و ترجمه کلمه crested به فارسی crested یعنی چه

crested


نامريى ،مانع ديد،ديدبانى غير ممکن غير قابل ديد به وسيله مانع ، )=cristate(کاکل دار
علوم نظامى : پوشيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها