معنی و ترجمه کلمه crevasse به فارسی crevasse یعنی چه

crevasse


جر،شکاف عميق ،شکاف زدن ،رخنه کردن ،نفوذ کردن ،کافت
معمارى : شکاف يخچالى
ورزش : شکاف يخى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها