معنی و ترجمه کلمه cri-du-chat به فارسی cri-du-chat یعنی چه

cri-du-chat


گربه اوايى( در عقب ماندگى ذهنى)
روانشناسى : گربه اوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها