معنی و ترجمه کلمه crimea به فارسی crimea یعنی چه

crimea


فريم ،کريمه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها