معنی و ترجمه کلمه criminal liability به فارسی criminal liability یعنی چه

criminal liability


قانون ـ فقه : مسئووليت جزائى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها