معنی و ترجمه کلمه criminal type به فارسی criminal type یعنی چه

criminal type


روانشناسى : سنخ بزهکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها