معنی و ترجمه کلمه criminological به فارسی criminological یعنی چه

criminological


روانشناسى : جرم شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها