معنی و ترجمه کلمه criminology به فارسی criminology یعنی چه

criminology


مطالعه علمى جرم ،جرم شناسى
قانون ـ فقه : جرم شناسى
روانشناسى : جرم شناسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها