معنی و ترجمه کلمه crimp به فارسی crimp یعنی چه

crimp


طره ،جعد موى ،مانع ،چروکيدن ،چين چين وموجدار کردن ،پيچش وانقباض عضله درخواب ،اغوا کردن ،گول
علوم نظامى : پيچاندن
علوم دريايى : پيچاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها