معنی و ترجمه کلمه crisis به فارسی crisis یعنی چه

crisis


بحران
قانون ـ فقه : بحران
روانشناسى : بحران
زيست شناسى : بحران
بازرگانى : بحران


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها