معنی و ترجمه کلمه criterion of degeneracy به فارسی criterion of degeneracy یعنی چه

criterion of degeneracy


الکترونيک : معيار تبهگنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها