معنی و ترجمه کلمه critical cooling rate به فارسی critical cooling rate یعنی چه

critical cooling rate


علوم مهندسى : ميزان سرد کنندگى بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها