معنی و ترجمه کلمه critical coupling به فارسی critical coupling یعنی چه

critical coupling


تزويج بحرانى
علوم مهندسى : کوپلاژ بحرانى پيوست بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها