معنی و ترجمه کلمه critical depth به فارسی critical depth یعنی چه

critical depth


عمران : عمق بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها