معنی و ترجمه کلمه critical infinte cylinder به فارسی critical infinte cylinder یعنی چه

critical infinte cylinder


علوم مهندسى : قطر بحرانى استوانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها