معنی و ترجمه کلمه critical mass به فارسی critical mass یعنی چه

critical mass


توده مهم( بمب اتمى)،توده حساس( بمب اتمى)
علوم هوايى : جرم بحرانى
علوم نظامى : توده حساس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها