معنی و ترجمه کلمه critical molecular mass به فارسی critical molecular mass یعنی چه

critical molecular mass


شيمى : جرم مولکولى بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها