معنی و ترجمه کلمه critical pressure به فارسی critical pressure یعنی چه

critical pressure


معمارى : فشار بحرانى
علوم هوايى : فشار بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها