معنی و ترجمه کلمه critical speed به فارسی critical speed یعنی چه

critical speed


علوم مهندسى : سرعت بحرانى
الکترونيک : سرعت بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها