معنی و ترجمه کلمه critical velocity به فارسی critical velocity یعنی چه

critical velocity


معمارى : سرعت بحرانى
علوم هوايى : سرعت بحرانى
علوم نظامى : سرعت بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها