معنی و ترجمه کلمه critical-voltage parabola به فارسی critical-voltage parabola یعنی چه

critical-voltage parabola


الکترونيک : شلجمى مقدار ولت قطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها