معنی و ترجمه کلمه criticalness به فارسی criticalness یعنی چه

criticalness


خرده گيرى( ،صلاحيت ) انتقاد،اهميت موقع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها