معنی و ترجمه کلمه crop end saw به فارسی crop end saw یعنی چه

crop end saw


علوم مهندسى : اره مخصوص قطع کردن بخشهاى اضافى شمش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها