معنی و ترجمه کلمه crop rent به فارسی crop rent یعنی چه

crop rent


بازرگانى : اجاره محصول


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها