معنی و ترجمه کلمه crop به فارسی crop یعنی چه

crop


سرقيچى کردن ،محصول ،چيدن ،گيسو را زدن ،سرشاخه زدن ،حاصل دادن ،چينه دان
علوم مهندسى : سرشاخه زدن
کامپيوتر : حذف قسمتى از يک تصوير در گرافيک هاى کامپيوترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها