معنی و ترجمه کلمه cross action به فارسی cross action یعنی چه

cross action


دعوى متقابل ،در CL حالتى است که يک طرف عين دعوايى را که طرف متقابل در موضوع واحد عليه او مطرح کرده
قانون ـ فقه : عليه وى اقامه کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها