معنی و ترجمه کلمه cross brace به فارسی cross brace یعنی چه

cross brace


گيره عرضى ،بادبند چپ و راست( اهنکارى)
علوم مهندسى : مهار عرضى
معمارى : بادبند چپ و راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها