معنی و ترجمه کلمه cross compartment به فارسی cross compartment یعنی چه

cross compartment


دهليز عرضى
علوم نظامى : دهليز تو در تو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها