معنی و ترجمه کلمه cross compiling assembling به فارسی cross compiling assembling یعنی چه

cross compiling assembling


کامپيوتر : روشى که توسط ان يک فرد از مينى کامپيوتر و کامپيوتر بزرگ يا سرويس اشتراک زمانى استفاده مى کند تا برنامه هايى را نوشته و اصلاح کند و بعدا "در ريزکامپيوتر بکار ببرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها