معنی و ترجمه کلمه cross disbursing به فارسی cross disbursing یعنی چه

cross disbursing


کد به کد کردن
علوم نظامى : انتقال اعتبار از يک قسمت به قسمت ديگر تبديل اعتبارات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها