معنی و ترجمه کلمه cross face به فارسی cross face یعنی چه

cross face


درو از جلو( کشتى)
ورزش : درو از جلو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها